Potrošačke korpe

Naš prvi kontakt sa porodicama koje nam pišu znači odlazak do njih sa hranom koja je, ili donacija naših sponzora ili su to pojedinačne donacije građana - naših gledatelja kako iz BiH tako i iz „dijaspore“.Godišnje prosječno dobijemo oko 400  pisama a posjetimo 280-300  porodica.

U 2011. godini posjetili smo (do sad najviše) ukupno 347 porodica u 49 gradova i naselja, u čitavoj Bosni i Hercegovini. Za kupovinu potrošačkih korpi, onima kod kojih idemo, utrošeno je ukupno 118 237 KM. Sredstva su to koja redovno pristižu od naših gledatelja iz SAD, Australije, evropskih zemalja ili gledatelja iz BIH. U 2012. godini broj posjećenih porodica bio je 375.