Kako donirati

Za uplate Vaših novčanih donacija na raspolaganju su Vam naši računi:

Naši računi za uplate putem banaka u SAD su sljedeci:
Bank of America (ima poslovnice sirom Amerike)
Checking account organizacije, OUR REALITY – NASA REALNOST,
291003234747 071 000505
Harris bank Chicago (poslovnice u Illinoisu,Arizoni ,Kanadi)
Checking account organizacije, OUR REALITY – NASA REALNOST,
4804209530 071025661

Računi u Sarajevu:
Sberbank dd Sarajevo
devizni račun: 140 101 120 01673 56
IBAN:BA391401011200167356
SWIFT CODE:SABRBA22
KM racun : 140 10100 117 225 80